Thông tin tuyển dụng

10:35 | 22.03.2010

V trí

Khu vực

Mức Lương

Hạn nộp hồ sơ

Chuyên viên phân tích Malware

Hà Nội

Thỏa thuận

31/12/2013

Nhân viên làm hồ sơ thầu

Hà Nội

Thỏa thuận

28/02/2013

Nhân viên kỹ thuật

Hà Nội

Thỏa thuận

31/03/2013

 Nhân viên lập trình

Hà Nội

Thỏa thuận

05/06/2012

 Chuyên viên bảo mật

Hà Nội

Thỏa thuận

10/06/2012

 Nhân viên lập trình

Hà Nội

Thỏa thuận

11/02/2011

 Nhân viên lập trình Web    

Hà Nội

Thỏa thuận

18/01/2011

 Cộng tác viên

Hà Nội

% Doanh thu

23/10/2010

 Trưởng nhóm lập trình viên

Hà Nội

Thỏa thuận

18/09/2010

 Nhân viên kỹ thuật

Tp HCM

Thỏa thuận

01/07/2010

Nhân viên kinh doanh

Hà Nội

Thỏa thuận

19/04/2010

Bản để in Chia sẻ

Tin mới nhận

Các tin khác