Troj / Clagger-I

11:03 | 27.05.2011

Mô tả


Troj
 / Clagger-I  một Trojan cho nền tảng Windows.

Troj / Clagger-I có thể được đính kèm với thư rác. Những thư này thường xuất phát từ  từ paypal.com và một số nguồn khác.

Troj / Clagger-I bao gồm các chức năng để tải về, cài đặt và chạy phần mềm mới.

Khi Troj / Clagger-I được cài đặt một số tập tin sau đây được tạo ra:

<Windows>\suhoy.exe: Các file suhoy.exe là tập tin tải về. 

\1.bat : tập tin được sử dụng để xóa Troj /Clagger-I. Khi File này thực hiện tiến trình của mình. Một số các khóa sẽ được tạo ra trong Registry, gây ảnh hưởng đến an ninh mạng của máy cục bộ:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\

FiREWaLLpolicy\StAnDaRDPrOFiLe\AUtHorizedapplications\List

<pathname of the Trojan executable>

<pathname of the Trojan executable>:*:enabled:B

Loại Bỏ Virus này bằng tay

Lưu ý: Quá trình loại bỏ phần mềm gián điệp bằng tay từ máy tính của bạn  khó khăn  đặt bạn vào nguy cơ gây tổn hại cho máy tính của bạn.

- Gỡ bỏ Trojan.Clagger từ Control Panel:

Start> Settings> Control Panel> Add / Remove Programs. Nhấp đúp để bỏ cài đặt. Kết thúc các quá trình này Trojan.Clagger:

- Xóa bỏ file” suhoy.exe” hoạc “ Chii.exe”: tổ hợp phím nóng ”Ctrl + Alt + Delhoặc bấm vào Start > Run>"taskmgr". Chọn tiến trình độc hại trong danh sách  click "End Process".

Tìm kiếm  xóa các tập tin liên quan Trojan.Clagger: suhoy.exe” hoặc “Chii.exe”

Bản để in Chia sẻ

Tin mới nhận

Các tin khác