Thông tin về HeartBleed - Một trong những lỗ hổng nghiệm trọng nhất từ trước đến nay

02:17 | 10.04.2014


Lỗ hổng này, với mã code là để đọc bất kỳ thông tin nào gửi đến máy chủ , thậm chí “đóng vai” máy chủ, lừa người dùng tiết lộ mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm khác.

OpenSSL 1.0.1 đến 1.0.1f. Các phiên bản  OpenSSL 1.0.1g OpenSSL 1.0.0 ,OpenSSL 0.9.8 chưa phát hiện lây nhiễm. Một số Web Browser như Chrome và  tất cả trình duyệt Fire Fox sử dụng Mozilla Network Security Services (NSS) libraries đều không bị lỗi này.

Bản để in Chia sẻ

Tin mới nhận

Các tin khác