So sánh

05:07 | 20.12.2009

Tính năng

CMC Antivirus

CMC Internet Security

CMC EndPoint Security

BẢN QUYỀN SỬ DỤNG

Miễn phí cho người dùng cá nhân

HỖ TRỢ

KHÔNG

KHÔNG

Được phép dùng trong doanh nghiệp

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

TÍNH NĂNG CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG

Cập nhật danh sách virus tự động

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Cập nhật thông minh

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Chế độ 05 phút/1 lần

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Chế độ cập nhật tiết kiệm băng thông

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Chỉ cập nhật khi sử dụng đường truyền MegaVNN

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

TÍNH NĂNG BẢO VỆ MÁY TÍNH

Nhận dạng hàng triệu mẫu virus

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Chế độ bảo vệ thời gian thực

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Bảo vệ khi check email

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Bảo vệ khi duyệt web

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Tường lửa cá nhân (bảo vệ khi chạy ứng dụng và đọc /ghi tập tin)

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Parental Control: ngăn cấm / cho phép vào các website

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Hệ thống chống xâm nhập (IPS & Disk Encryption)

KHÔNG

KHÔNG

HỖ TRỢ

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Khả năng quét nhiều tác vụ cùng một lúc

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Quản lý danh sách file tin tưởng/ không tin tưởng

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Quét rootkit

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Khôi phục file

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Quét định dạng nén thông dụng

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Quét hơn 40 định dạng file nén

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Được thiết lập proxy để update

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Cập nhật Offline: cập nhật cho máy không kết nối Internet

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Gửi mẫu virus lạ về CMC

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Gửi file nhận nhầm là virus về CMC

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Được quản lý tập trung

KHÔNG

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Diễn đàn

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Dịch vụ 1900 571 244

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Email

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Hỗ trợ trực tuyến

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Hỗ trợ Remote: CMC kết nối trực tiếp đến máy tính của khách hàng

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Bản để in Chia sẻ

Tin mới nhận

Các tin khác