Tầm nhìn - Sứ mệnh

02:18 | 19.10.2010

 

Tầm nhìn của CMC InfoSec

Không gian mạng phải là nơi An toàn và Công bằng cho tất cả mọi người

Sứ mệnh của CMC InfoSec

Đưa các sản phẩm dịch vụ do chính mình tạo ra tới tay người sử dụng với giá cả hợp lý nhất và bảo vệ an toàn cho người sử dụng trước các hiểm họa đến từ không gian mạng

Định hướng phát triển

CMC InfoSec phấn đầu trở thành một tổ chức luôn biết học hỏi, cải thiện và thích nghi với thay đổi của môi trường xung quanh, nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ bảo mật chất lượng tốt, phù hợp với trình độ sử dụng của người Việt Nam