Hướng dẫn sử dụng CMC Mobile Security

02:57 | 10.10.2012

1  Cách kích hoạt tài khoản

o    Đối với thiết bị lần đầu tiên tạo tài khoản

Mở Trang Tùy Chỉnh(Setting) chọn Tạo tài khoản; điền chính xác các thông cá nhân: số điện thoại, email, mật khẩu. Sau khi gửi thông tin đăng kí tài khoản thành công, bạn sẽ nhận được email chứa mã xác nhận khởi tạo tài khoản. Mở mục Xác nhận tài khoản, điền mã xác nhận chính xác, có phân biệt chữ hoa/thường và gửi đi. Sau khi các bước thành công, bạn có thể sử dụng toàn bộ các tính năng chống thất lạc máy.

o    Đối với thiết bị đã từng cài đặt và tạo tài khoản:

Mở trang Tùy chỉnh; chọn Tạo tài khoản; điền chính xác các thông tin cá nhân đã từng đăng kí trước đây: số điện thoại, email, mật khẩu. Bấm Tái kích hoạt TK. Nếu các thông tin bạn cung cấp là chính xác thì tài khoản sẽ được kích hoạt thành công.

2  Cách sử dụng chung đối với các tính năng chống thất lạc

o    Với tiêu chí tôn trọng quyền quyết định tối đa của người sử dụng, ứng dụng CMC Mobile Security không tự chạy bất cứ dịch vụ ngầm nào mà không có sự cho phép của người sử dụng. Mọi tính năng của sản phẩm đều xây dựng bộ Tùy chỉnh chi tiết. Người sử dụng sẽ chọn và qua đó cho phép những tính năng cần thiết được phép chạy.

o    Để ra lệnh cho thiết bị chạy những tính năng đã được cấp phép có 2 cách: nhắn tin SMS và đặt lệnh từ website của CMC InfoSec.

·         Cú pháp lệnh SMS: [Từ_khóa_lệnh] [email] [password]. Câu lệnh không phân biệt chữ hoa thường

·         Website: mobi.cmcinfosec.com

3  Tính năng khóa máy từ xa

o    Từ khóa lệnh: CMC_LOCK

o    Tùy chỉnh: Cho phép khóa thiết bị

o    Giải thích: Màn hình thiết bị sẽ bị khóa bởi mật khẩu của tài khoản. Thiết bị khi đó chỉ có thể gọi điện tới số khẩn cấp hoặc tắt nguồn điện.

4  Tính năng mở khóa từ xa

o    Từ khóa lệnh: CMC_UNLOCK

o    Giải thích: Xóa bỏ chế độ khóa thiết bị. Sau khi lệnh này được thực thi, tính năng Khóa từ xa sẽ bị xóa bỏ. Để sử dụng lại Khóa từ xa bạn phải mở Trang Tùy chỉnh và làm lại các thao tác cho phép Khóa thiết bị.

5  Sao lưu dữ liệu từ xa

o    Từ khóa lệnh: CMC_BACKUP

o    Tùy chỉnh: Cho phép sao lưu dữ liệu

o    Giải thích: Toàn bộ Danh bạ và Hộp tin của bạn trên thiết bị sẽ được đóng gói, mã hóa an toàn và gửi tới server của CMC Infosec. Bạn có thể xem, quản lý và hủy dữ liệu cá nhân khi đăng nhập vào website CMC Mobile Security sắp chính thức ra mắt.

6  Xóa dữ liệu từ xa

o    Từ khóa lệnh: CMC_CLEAR

o    Tùy chỉnh: Cho phép xóa dữ liệu

o    Giải thích: Toàn bộ Danh bạ và Hộp tin của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn. Trước khi bị xóa, các dữ liệu này sẽ tự động đóng gói, mã hóa an toàn và gửi tới server của CMC InfoSec. Bạn có thể xem, quản lý và hủy dữ liệu cá nhân khi đăng nhập vào website CMC Mobile Security sắp chính thức ra mắt.

7  Khôi phục dữ liệu

o    Từ khóa lệnh: CMC_RESTORE

o    Tùy chỉnh: Cho phép phục hồi dữ liệu

o    Giải thích: Toàn bộ Danh bạ và Hộp tin của bạn đang lưu trữ tại server của CMC InfoSec sẽ thay thế cho Danh bạ và Hộp tin hiện tại trên thiết bị. Khi thiết bị nhận lệnh này, nó sẽ tải dữ lệu từ server của CMC InfoSec, giải mã dữ liệu, xóa toàn bộ Danh bạ và Hộp tin hiện tại, thay thế dữ liệu mới vào Danh bạ và hộp tin. Để tránh tình huống dữ liệu phục hồi ko đầy đủ các thông tin mới nhất bạn nên bật chế độ Tự động sao lưu kèm theo Cho phép khôi phục.

8  Định vị thiết bị

o    Từ khóa lệnh: CMC_LOCATE

o    Tùy chỉnh: Cho phép theo dõi vị trí

o    Giải thích: Xác định vị trí thiết bị và gửi thông tin vị trí lấy được tới server của CMC InfoSec. Vị trí của thiết bị sẽ được hiển thị trên bản đồ tại địa chỉ website: mobi.cmcinfosec.com. Trong trường hợp cần thiết bạn hãy dùng email tài khoản gửi yêu cầu tới support@cmclab.net nội dung như sau:

·         Tiêu đề: Đề nghị cung cấp thông tin vị trí thiết bị

·         Nội dung: email tài khoản. mật khẩu cá nhân

                    


Bản để in Chia sẻ

Các tin khác