CT CP TM&DV Thành Sen

Địa chỉ : 89 Trần Phú, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393695567 Fax : 0393695333
Website:

DNTN Ánh Minh

Địa chỉ : 41A Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0523716333 Fax : 052384677
Website:

CT TNHH Máy tính Hoàng Hải

Địa chỉ : 45 Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0383500677 Fax : 0383598448
Website: www.hoanghaipc.com

CT GP Phần mềm & mạng Máy tính SNS Việt Nam

Địa chỉ : 161 Nguyễn Du, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0383554733 Fax : 0383554733
Website: www.maytinhsns.vn

CT TNHH CN Tin học Trần Lộc

Địa chỉ : 149 Bacu, P.4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643574574 Fax : 0643574353
Website: www.tranloc.com.vn

CT TNHH TM&DV Máy tính Trần Nguyễn

Địa chỉ : 127 Bạch Đằng, P.15, Q.9, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0862581603 Fax :
Website:

CT CP CN Thành Đông

Địa chỉ : 851B Lê Thanh Nghị, Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: 03206256188 Fax : 03203861711
Website: www.thanhcong.com.vn

CT TNHH TM&DV Vi tính Viễn thông Thuận Đức

Địa chỉ : 9 Ấp Bắc, P.4, Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 0733978978 Fax : 0733971489
Website:

Cửa hàng Vi tính CD Beta

Địa chỉ : 26 D2, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0835125016 Fax :
Website:

DNTN Sáng Hưng

Địa chỉ : 260-262 Minh Phụng, P.2, Q.11, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0839697628 Fax : 0839695308
Website: